• + 0740 38 18 82

 • contact@advanceddesign.ro

 • Luni-Vineri 09:00-18:00

 • Str. Parangului, nr. 4, ap. 1

Certificat energetic


CERTIFICAT ENERGETIC


Ce este un certificat energetic

Certificatul de performanţă energetică a clădirii este un document elaborat conform metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor, prin care este indicată performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire şi care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară şi finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum şi cantitatea de emisii în echivalent CO(2). Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde şi măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum şi pentru creşterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum;


CAT COSTA UN CERTIFICAT ENERGETIC ?

Advanced Design SRL elaboreaza certificate de performanta energetica (certificate energetice) ieftin, rapid si cu mult profesionalism, la cele mai avantajoase preturi de pe piata. Pretul unui certificat energetic difera in functie de tipul cladirii pentru care se realizeaza si de complexitatea lucrarii. Preturile incep de la 150 de lei.


CE AVEM NEVOIE DE UN CERTIFICAT ENERGETIC ?

Conform Legii 372/2005 republicata, art. 18 - Certificatul de performanţă energetică, denumit în continuare certificat, se elaborează pentru:

 • categoriile de clădiri prevăzute la art. 6 alin. (1) şi unităţile acestora, care se construiesc, se vând, se închiriază sau sunt supuse renovărilor majore
 • clădirile aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice

CAT TIMP ESTE VALABIL UN CERTIFICAT ENERGETIC ?

Certificatul se elaborează şi se eliberează de către auditorul energetic pentru clădiri, la solicitarea investitorului/ proprietarului/administratorului clădirii/unităţii de clădire şi este valabil 10 ani de la data eliberării înscrisă în certificat, cu excepţia situaţiei în care, pentru clădirea/unitatea de clădire la care există certificat în valabilitate, se efectuează lucrări de renovare majoră care modifică consumurile energetice ale acesteia.


CINE POATE SA INTOMEASCA UN CERTIFICAT ENERGETIC ?

Certificatul de performanta energetica se realizeaza de catre un auditor energetic pentru clădiri care este o persoană fizică atestată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care are dreptul să realizeze auditul energetic pentru clădiri/unităţi de clădire şi să întocmească certificatul de performanţă energetică şi raportul de audit energetic. Auditorul energetic pentru clădiri este specialistul care îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică autorizată sau ca angajat al unor persoane juridice, conform prevederilor legale în vigoare.


CUM OBITNEM UN CERTIFICAT ENERGETIC ?

 1. Ne contactati pentru a stabili o data cand ne putem vedea la locatia dvs
 2. Venim la dvs pentru a putea obtine datele necesare
 3. In maxim 48 de ore eliberam certificatul energetic

ACTELE NECESARE

Copie dupa schita apartamentului, planuri de arhitectura pentru alte tipuri de imobile; Un extras CF cu adresa exacta, suprafata si numele prorietarului. Trebuie sa ne comunicati anul constructiei imobilului, adica anul receptiei acestuia;


INFORMATII SUPLIMENTARE DESPRE CERTIFICATUL ENERGETIC

Certificatul energetic se intocmeste conform Legii 372 republicata pentru urmatoarele categorii de cladiri, atât pentru clădirile noi, cât şi pentru clădirile existente, după cum urmează:
 • locuinţe unifamiliale
 • blocuri de locuinţe
 • birouri
 • clădiri de învăţământ
 • spitale
 • hoteluri şi restaurante
 • construcţii destinate activităţilor sportive
 • clădiri pentru servicii de comerţ
 • alte tipuri de clădiri consumatoare de energie

PENTRU CE CLADIRI NU SE FACE CERTIFICATUL ENERGETIC ?

Conform Legii 372 republicata certificatul energetic nu se face pentru urmatoarele categorii de cladiri:
 • clădiri şi monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerinţele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior
 • clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios
 • clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere şi clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie
 • clădiri rezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an
 • clădiri independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 m²

CLASE DE PERFORMANTA ENERGETICA A CERTIFICATULUI ENERGETIC:

In functie de performanta energetica avuta, cladirile se clasifica in 7 clase pe o scala energetica, pornind de la clasa A (consumul cel mai scazut de energie, de pana in 125 de kWh/m2/an), pana la clasa G (cel mai ridicat consum specific de energie, de peste 820 kWh/m2/an).


CE ESTE PERFORMANTA ENERGETICA ?

Performanţa energetică a clădirii este energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităţilor legate de utilizarea normală a clădirii, necesităţi care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea şi iluminatul. Performanţa energetică a clădirii se determină conform unei metodologii de calcul şi se exprimă prin unul sau mai mulţi indicatori numerici care se calculează luându-se în considerare izolaţia termică, caracteristicile tehnice ale clădirii şi instalaţiilor, proiectarea şi amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare şi influenţa clădirilor învecinate, sursele proprii de producere a energiei şi alţi factori, inclusiv climatul interior al clădirii, care influenţează necesarul de energie.


DATELE DE CARE AVEM NEVOIE PENTRU ELABORAREA CERTIFICATULUI ENERGETIC

Pentru a va intocmi certifiactul energetic, in functie de tipul si destinatia imobilului care se studiaza, va trebui sa luam urmatoarele informatii din cartea constructiei, daca aceasta exista sau din releveul care se va intocmi la fata locului :

 • partiurile de arhitectura ale fiecarui nivel
 • dimensiunile geometrice ale elementelor de constructii: fundatii, pereti, stalpi, grinzi, buiandrugi, placi, elementele sarpantei
 • dimensiunile golurilor din pereti, distanta dintre goluri, inaltimea parapetelor
 • structura anvelopei cladirii
 • tipul de usi si ferestre
 • alcatuirea elementelor de separare intre spatii cu diverse regimuri de temperatura (spatii secundare)
 • planuri si scheme ale instalatiilor de incalzire, preparare a apei calde de consum, electrice( iluminat), ventilare si climatizare
 • anul aproximativ de constructie al cladirii
 • starea de degradare a fatadei
 • ce inaltime libera este in imobil (distanta de la pardoseala la plafon)
 • regimul de inaltime al imobilului si la ce nivel este situat apartamentul, daca este la parter, sunt necesare informatii despre subsol daca acesta exista si daca acesta este incalzit); daca este la ultimul etaj, sunt necesare informatii despre planseul peste ultimul nivel, termoizolatia terasei
 • daca incalzirea se face centralizat de la un furnizor sau cu centrala proprie (pe gaz, electrica)
 • tipul de calorifere otel. aluminiu, fonta
 • cate puncte de apa sunt la locatie (cada de baie, dusuri, lavoare si closete in bai, spalatoare in bucatariem, masina de spalat rufe, masina de spalat vase)
 • daca exista subsol tehnic in imobil si daca sunt pierderi de apa calda si starea acestuia
 • daca exista apometre/repartitoare instalate la locatie

© Advanced Design 2017