• + 0740 38 18 82

  • contact@advanceddesign.ro

  • Luni-Vineri 09:00-18:00

  • Str. Parangului, nr. 4, ap. 1

Audit energetic


CERTIFICAT ENERGETIC

PENTRU CE CLADIRI NU SE FACE AUDIT ENERGETIC ?

Este important sa se faca DIFERENTA intre auditul energetic si certificatul energetic al unei cladiri.

Daca CERTIFICATUL ENERGETIC reprezinta un document prin care este indicată performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire din punct de vedere al consumurilor de energie, AUDITUL ENERGETIC vine si cu solutii pentru imbunatatirea performantei energetice a acesteia.

Auditul energetic al clădirii reprezinta totalitatea activităţilor specifice prin care se obţin date corespunzătoare despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri/unităţi de clădire şi, după caz, de identificare şi de cuantificare a oportunităţilor rentabile de economisire a energiei prin identificarea soluţiilor de creştere a performanţei energetice, de cuantificare a economiilor de energie şi de evaluare a eficienţei economice a soluţiilor propuse cu estimarea costurilor şi a duratei de recuperare a investiţiei, precum şi de elaborare a raportului de audit energetic;

Raport de audit energetic este documentul elaborat în urma desfăşurării activităţii de audit energetic al clădirii, care conţine descrierea modului în care a fost efectuat auditul energetic, a principalelor caracteristici termice şi energetice ale clădirii/unităţii de clădire şi, acolo unde este cazul, a măsurilor propuse pentru creşterea performanţei energetice a clădirii/unităţii de clădire şi instalaţiilor interioare aferente acesteia, precum şi a principalelor concluzii referitoare la eficienţa economică a aplicării măsurilor propuse şi durata de recuperare a investiţiei;


CARE ESTE SCOPUL ?

Scopul principal in realizarea auditului energetic este identificarea de masuri pentru reabilitarea si modernizarea energetica a cladirii pentru a reduce consumurile de energie pentru incalzire, apa calda menajera, iluminat, ventilare si climatizare si asigurarea unui microclimat confortabil. O data cu reducerea consumurilor de energie se reduc implicit si emisiile de gaze poluante rezultate iar cladirea trece intr-o clasa energetica superioara.

Blocurile si cladirile care se reabiliteaza din punct de vedere energetic au obligatoriu nevoie de un audit energetic.


CARE SUNT PASII PENTRU ELABORAREA UNUI AUDIT ENERGETIC ?

Pasii care trebuie urmati pentru obtinerea auditului energetic sunt urmatorii :

  • Pentru inceput se vor determina consumurile reale de energie ale cladirii, in conditiile normale de functionare. Pe baza rezultatelor se va realiza un raport de expertiza.
  • Se stabilesc masurile de modernizare energetica a cladirii; Acestea va trebui sa fie analizate si din punct de vedere economic pentru a alege varianta optima din punct de vedere al raportului pret / amortizare investitie in timp. Masurile de reducere a consumului energetic vor afecta atat anvelopa cat si instalatiile cladirii care fac obiectul auditului energetic si vor fi grupate in pachete de solutii.
  • Se intocmeste raportul de audit energetic, care este definit mai sus.

CINE POATE SA FACA UN AUDIT ENERGETIC ?

Trebuie de mentionat faptul ca auditul energetic se poate realiza doar de catre auditori energetici gradul I atestati de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

© Advanced Design 2017